top of page
Dildar Konukoğlu.png

Prof. Dr. Dildar Konukoğlu
Başkan

Said İncir.png

Doç. Dr. Said İncir
Sempozyum Başkanı

Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği olarak, Koç Üniversitesi iş birliği ile 27 Şubat 2024 Tarihinde Koç Üniversitesi Hastanesi’nde düzenleyeceğimiz "Klinik Laboratuvarda Veri Analitiği ve Yapay Zeka Uygulamaları: Teoriden Pratiğe" başlıklı sempozyumumuzu sizlere duyurmanın heyecanı içindeyiz.  

 

Sempozyumda alanımızdaki son teknolojik gelişmeler, veri analitiği ve yapay zeka uygulamaları ele alınacak, klinik laboratuvarlardaki pratik uygulamalara yer verilecektir. Multidisipliner yaklaşımla hazırladığımız programımızda mühendislik alanındaki konuşmacılarımızla beraber klinik biyokimya laboratuvarlarında veri analitiği ve yapay zeka uygulamalarından yararlanmayı ve etkin kullanma süreçlerini ele almayı hedefledik.  

 

Sempozyum programı, katılım detayları ve konaklama bilgilerine sempozyum web sayfamızdan (https://www.kbudyapayzeka.org/) ulaşabilirsiniz.

 

Sempozyumda yer alan konuşmacılara ve destekleyici paydaşlarımıza teşekkür eder; sizleri sempozyumumuzda aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Dildar Konukoğlu 

Başkan

 

Doç. Dr. Said İncir

Sempozyum Başkanı

bottom of page