top of page

09:00 - 09:15    Açılış    

09:15 - 10:45   Endokrin Testlerde Preanalitik Faz Panel-1

                            Oturum Başkanı:  Dildar Konukoğlu

09:15 - 09:45    Doğru hasta ve Doğru test istemi; akılcı test istemi ve test istem aralıkları

                            Emre Durcan

09:45 - 10:00    Soru-Cevap      

10.00 - 10:30    Doğru zaman; hormonların 24 saati

                            Sebahat Özdem

10:30 - 10:45    Soru-Cevap      

10:45 - 11:15    KAHVE MOLASI    

11:15 - 12:00    Endokrin Testlerde Preanalitik Faz  Panel-2

                            Oturum Başkanı: Çiğdem Karakükçü

11:15 - 11:45    Doğru örnek; hormon testlerini etkileyen örnekleme sorunları

                            Yüksel Aliyazıcıoğlu

11:45 - 12:00    Soru-Cevap

      

12:00 - 13:30    ÖĞLE YEMEĞİ    

13:30 - 15:00    Endokrin Testlerde Analitik Faz Panel-3

                            Oturum Başkanı: Güler Buğdaycı

13:30 - 14:00    Makrohormonlar

                           Murat Bolayırlı

14:00 - 14:15    Soru-Cevap      

14:15 - 14:45    Antikorlar ve hormon analizleri 

                            Fehime Benli

14:45 - 15:00    Soru-Cevap

15:00 - 15:30    KAHVE MOLASI    

15:30 - 17:00   Endokrin Testlerde Analitik Faz Panel-4

                           Oturum Başkanı: Turan Turhan

15:30 - 16:00    Dinamik testler ve sorunlar

                            Mesut Yağcı

16:00 - 16:15    Soru-Cevap  

                 

16:15 - 16:45   Dış kalite kontrol ve KBUDEK deneyimlerimiz 

                           E. Cüneyt Canbulat

16:45 - 17:00    Soru-Cevap      

17:00 - 17:40    Sözlü sunumlar

                             Oturum Başkanı : Yunus Gören

17:00 - 17:06    Preanalitik süreçte  ACTH stabilitesi: Temperatür  ve saklama süresinin etkisi

                            Canan Duvarcı, Melek Karasu, Aysu Yücel, Dildar Konukoğlu

17:06 - 17:12    Beta talasemi major olgularında hipotiroidin yaş ve cinsiyet prevalansı ve ferritin değerleri ile ilişkisi

                             Afsana Mammadova, Goshgar Orujov, Valeh Huseynov, Xuraman Jafarova

 

17:12 - 17:18    Covid-19 enfeksiyonuna karşı aşılanmış bireylerde hepcidin hormonu ile immun düzenleyici mekanizmalar

                             arasındaki İlişki

                             Bağnu Dündar

 

17:18 - 17:24    Alfa fetoprotein, karsinoembriyojenik antijen ve CA-125’in sigmametrik yöntemle

                             analitik performanslarının değerlendirilmesi

                            Berrin Öztaş

 

17:24 - 17:30    Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda PDW, PCT ve P-LCR değerlerinin ölümü tahmin etmedeki rolü

                            Sedat Gülten

 

17:30 - 17:40    Soru-Cevap

bottom of page